KoronaVirüs Takip ve Tedbiri Aydınlatma Metni


E-KART ELEKTRONİK KART SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KORONAVİRÜS TAKİP VE TEDBİRİ AMACIYLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak E-Kart Elektronik Kart Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“E-Kart” veya “Şirket”) tarafından koronavirüs takip ve tebdiri amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları (“Amaçlar”) dahilinde işlenmektedir.

Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi maksadıyla toplanan kişisel verileriz, Eczacıbaşı Holding A.Ş., kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. Maddesinde düzenlenen haklarınıza yönelik başvurularınızı web sitemizde https://www.ekart.com.tr/dosya/VeriSahibiBasvuruFormu.pdf adresinde yer alan Veri Sahibi başvuru formunu doldurarak bize iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.ekart.com.tr/dosya/KVKK.pdf adresinde yer alan E-Kart Elektronik Kart Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.